Водоноска

Извършване на услуги с водоноска – 12 000 литра.
Доставка на вода, измиване на улици, пътища, при пътностроителни и ремонтни работи, паркинги, алеи, стопански и промишлени дворове, паркове и други.
Пълнене на басейни.
Поливане на тревни площи, паркове, стадиони и други.

*цените се определят в зависимост от услугата и площта, която се почиства /обработва/.