Видеодиагностика на канали

Видеодиагностика на канализация – цена 180 лв.
Запис на видеодиагностика на цифров носител до 20 метра – цена 20 лв.
Запис на видеодиагностика на цифров носител до 50 метра – цена 40 лв.
Запис на видеодиагностика на цифров носител до 100 метра – цена 55 лв.
Специални и сложни запушвания – цени по споразумение.