Транспортни услуги

Изнасяне на големи количества отпадък от строежи и при реконструкции с масово къртене и почистване на стари сгради.
Възможност за доставка, монтаж и демонтаж на сметопроводи.