Извозване на отпадъци

Ако имате нужда от контейнери, за извозване на строителни или битови отпадъци, то ние ви предлагаме контейнери с вместимост 4 м3, 5 м3 и 6 м3.


При проблеми може да се свържете с нас: 0884 844 315.