Превоз и доставка на инертни материали

Доставка на инертни материали - пясък, филц, строителни материали , фракция, скална маса, хумусна почва.

Извозване на строителни отпадъци.


*цената се определя в зависимост от количеството материали и километрите.

При проблеми може да се свържете с нас: 0884 844 315.