Рязане на дървета

Рязане на дървета и клони с автовишка


 След безплатен оглед и договаряне с клиента, рязане на дървета с автовишка се практикува там, където е възможно разполагане на товароподемна техника, ако е необходима такава. По този начин се извършва  много по-голям обем от  работа за единица време.

При проблеми може да се свържете с нас: 0884 844 315.